/  Проекти

Проект: BG16RFOP002-2.089 – 5755ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020
Главна цел: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВЕН КАПИТАЛ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ПРЕЗ 2019 Г. ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19
Бенефициент: „ДЕЙЗИ НОВА“ ЕООД
Обща стойност:  50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и   7 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 05.11.2021 г.
Край: 05.02.2022 г.